Wanneer je een woning koopt en een hypotheek aanvraagt, zal de geldverstrekker bijna in alle gevallen vragen om een taxatierapport om te kijken of de woning die je hebt gekocht tegen de overeengekomen prijs, ook in de ogen van een objectieve en onafhankelijke taxateur een marktwaarde heeft die overeenkomt met het bedrag waarvoor jij een hypotheek hebt aangevraagd.

Daarnaast komt het helaas ook veelvuldig voor dat woningeigenaars die gezamenlijk een woning hebben gekocht hun relatie tot elkaar wensen te beëindigen. In zo’n geval moeten alle aanwezig zijnde zaken, zo ook de woning indien deze op beider naam staat, worden getaxeerd naar hun waarde om de boedel te kunnen verdelen. Soms is de wens van één van de partners om de hypotheek over te nemen en ook dan is er een taxatie nodig.

In geval van erfenis willen de erfgenamen ook wel graag weten wat de woning op zou kunnen brengen en ook dan wordt er wel eens een taxatie opgesteld. Over het algemeen zijn het de erfgenamen die met elkaar een ouderlijke woning verkopen en ook gezamenlijk afspreken wie daarin de familie vertegenwoordigt. In zo’n geval wordt in een overleg tussen makelaar en erfgenamen een verkoopplan gemaakt voor verkoop. In zo’n geval blijft een taxatie achterwege.