Disclaimer

Tot standkoming

De informatie op www.jaapkingma.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Jaap Kingma De uitvoering van én het onderhoud aan www.jaapkingma.nl wordt gedaan door makelaardij Jaap Kingma. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.jaapkingma.nl.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Jaap Kingma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.jaapkingma.nl.

Links

Het is mogelijk dat via de website van www.jaapkingma.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Makelaardij Jaap Kingma kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.jaapkingma.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan makelaardij Jaap Kingma, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van makelaardij Jaap Kingma, haar klanten of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Onze beoordeling
8,7
Diensten
Waardecheck

Overweeg je te verkopen, of wil je graag weten wat je woning op dit moment waard is? Doe dan bij ons vrijblijvend de waardecheck.

Gratis verhuisauto

Onze opdrachtgevers kunnen één dag gratis gebruik maken van deze verhuiswagen. Niet opdrachtgevers die een huis bij ons kopen kunnen eveneens de verhuisauto één dag gratis gebruiken, maar dan alleen op een maandag, dinsdag of woensdag.

Wenje tusken Wâld en Wetter
Start verkoop 6 april 2024

Stichting Geen Dak helpt weeskinderen in Kenia aan een liefdevol onderkomen en goed onderwijs door zich in te zetten voor projecten van Blessed Generation.