Makelaar Noardburgum

Ben je op zoek naar een woning in Noardburgum en zoek je een makelaar in Noardburgum dan willen wij je graag van dienst zijn bij de ver- en aankoop van je woning. Ons werkgebied als makelaar speelt zich voornamelijk af in de driehoek tussen Dokkum, Leeuwarden en Drachten maar we maken ook regelmatig even een uitstapje buiten deze grenzen. Door de jarenlange ervaring in deze wijde en weidse omgeving zijn wij goed ingespeeld op de woningmarkt en kunnen en willen wij als makelaar in Noardburgum jou graag begeleiden bij je ver- of aankooptraject. 

NOARDBURGUM

Zoals de naam al aangeeft ligt Noordbergum ten noorden van Bergum, tussen Leeuwarden en Groningen aan de provinciale weg N355 en ten oosten van Hardegarijp. In 2018 telde het dorp 2.270 inwoners. Onder het dorp valt een deel van de buurtschappen Kuikhorne en Quatrebras.

De plaats is ontstaan op een noordelijk van Bergum gelegen heidegebied. Het werd in 1718 dan ook aangeduid als Bergumer heide. Vanaf de 19e eeuw komt de spelling Bergumerheide voor. Tot 1930 was Bergumerheide een buurtschap die onder Bergum viel, waarna het de dorpsstatus verkreeg en dat op eigen eigen initiatief van de gemeente in plaats van op aanvraag vanuit de plaats zelf zoals dat toen nog gebruikelijk was. Het dorp kreeg daarbij een nieuwe naam. In eerste instantie zou dat Bergum-Noord worden maar op het laatste moment werd er voor Noordbergum gekozen.

Vanaf halfweg de jaren negentig van de 20ste eeuw is het inwoneraantal flink gestegen, waardoor Noordbergum in het begin van de 21ste eeuw het vierde dorp van Tietjerksteradeel is geworden, na Bergum, Hardegarijp en Giekerk.

Onze beoordeling
8,7
Waardecheck

Overweeg je te verkopen, of wil je graag weten wat je woning op dit moment waard is? Doe dan bij ons vrijblijvend de waardecheck.

Gratis verhuisauto

Onze opdrachtgevers kunnen één dag gratis gebruik maken van deze verhuiswagen. Niet opdrachtgevers die een huis bij ons kopen kunnen eveneens de verhuisauto één dag gratis gebruiken, maar dan alleen op een maandag, dinsdag of woensdag.

Wenje tusken Wâld en Wetter
Start verkoop 6 april 2024

Stichting Geen Dak helpt weeskinderen in Kenia aan een liefdevol onderkomen en goed onderwijs door zich in te zetten voor projecten van Blessed Generation.