Makelaar Suwâld

Ben je op zoek naar een woning in Suwâld en zoek je een makelaar in Suwâld dan willen wij je graag van dienst zijn bij de ver- en aankoop van je woning. Ons werkgebied als makelaar speelt zich voornamelijk af in de driehoek tussen Dokkum, Leeuwarden en Drachten maar we maken ook regelmatig even een uitstapje buiten deze grenzen. Door de jarenlange ervaring in deze wijde en weidse omgeving zijn wij goed ingespeeld op de woningmarkt en kunnen en willen wij als makelaar in Suwâld jou graag begeleiden bij je ver- of aankooptraject. 

Suwâld

Suawoude, betekent het zuidelijk gelegen woud, wold ‘moerasbos, zompig bos’, ten opzichte van de streek de Trynwâlden (Trijnwouden) ‘de drie wouden’, waarin o.a. de plaatsen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk liggen. Vergelijk Sumar. Gelegen op een smalle, langgerekte en vrij vlakke zandrug ten westen van de Wijde Ee. Suwâld ligt ZW van Burgum en grenst in het Z aan de N31 (Wâldwei).

– Suwâld heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Gregoriuskerk (Kerkbuurt 23) en boerderij It Bakkershûs uit 1814 op Zuidereind 31. Dit is een voormalige bakkerij, herberg en cichorei-drogerij. Bakker Daniël Bouwes van der Meulen nam het door zijn vader in 1814 gebouwde Bakkershûs van hem over, als herberg gunstig gelegen aan het water. Zijn nakomelingen hielden de bakkerij in stand tot 1920 en wijdden zich vervolgens alleen aan de boerderij.

– Bij de uitbreiding in 1922 van de Hervormde (PKN) Gregoriuskerk (Kerkbuurt 4) is het westelijke deel, met – gepleisterd – tufsteen uit de 12e eeuw, gespaard gebleven. De huidige toren dateert uit 1889. In 1884 besluiten de kerkvoogden de oude zoldering door een plafond te vervangen, de ingang van de kerk niet meer opzij, maar van voren onder de toren te maken, en het kerkgebouw van een orgel te voorzien, te vervaardigen door orgelfabrikant Bakker & Timmenga te Leeuwarden. Het orgel is in 1889 gereed gekomen. Klokkenstoel met klok van H. Falck, uit 1617, diameter 89 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts (Asten), uit 1920, later voorzien van elektrische opwinding.

– Toen de Hervormde en Gereformeerde gemeente van Suwâld ‘samen op weg’ gingen, werd de Georgiuskerk de ‘SoW-kerk’ (later PKN-kerk) en is de Gereformeerde kerk (Kerkbuurt 53) uit 1864 afgestoten. In februari 2000 was de laatste dienst. Direct aansluitend is de kerk herbestemd tot woning. Het in 1787 in Westfalen gebouwde rijksmonumentale orgel is in 2005 verhuisd naar de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn, als opvolger van het orgel dat door brand verloren is gegaan.

Onze beoordeling
8,7
Waardecheck

Overweeg je te verkopen, of wil je graag weten wat je woning op dit moment waard is? Doe dan bij ons vrijblijvend de waardecheck.

Gratis verhuisauto

Onze opdrachtgevers kunnen één dag gratis gebruik maken van deze verhuiswagen. Niet opdrachtgevers die een huis bij ons kopen kunnen eveneens de verhuisauto één dag gratis gebruiken, maar dan alleen op een maandag, dinsdag of woensdag.

Wenje tusken Wâld en Wetter
Start verkoop 6 april 2024

Stichting Geen Dak helpt weeskinderen in Kenia aan een liefdevol onderkomen en goed onderwijs door zich in te zetten voor projecten van Blessed Generation.