De koop is gesloten … en nu?

Je hebt als verkoper het bod geaccepteerd en de koper is door de makelaar op de hoogte gebracht van deze overeenstemming.

Er zijn een paar zaken die hier heel duidelijk naar elkaar toe uitgesproken moeten worden;

  • de overeengekomen verkoopprijs k.k.,
  • overname van eventuele roerende zaken conform de lijst van zaken,
  • de voorbehouden en tot wanneer deze uiterlijk gelden,
  • wanneer de levering van de woning plaats gaat vinden. 

De naam van een notaris komt later in het proces

Wij gaan de gegevens van de koper opvragen en halen jouw gegevens uit de laatstverkregen leveringsakte.

Met de beschikbare informatie die er is, maken wij een concept koopovereenkomst en sturen deze via de mail, samen met de van belangzijnde bijlagen naar je toe ter goedkeuring.

Ben je als verkoper akkoord met de inhoud en koper is ook akkoord, dan wordt de definitieve overeenkomst via Docusign ter ondertekening  aangeboden. En kan alles digitaal worden ondertekend. 

Nadat alle handtekeningen en parafen zijn gezet, ontvangen partijen van ons een digitaal ingescand exemplaar van de overeenkomst in de mail. Koper kan deze gebruiken bij het aanvragen van een financiering en weet dat na verstrekking van de kopie zijn bedenktijd van 3 dagen is ingegaan. Voor verkoper is het een stukje bewijs dat we partijen conform de wettelijke voorwaarden hebben geïnformeerd.

Onze beoordeling
8,7
Waardecheck

Overweeg je te verkopen, of wil je graag weten wat je woning op dit moment waard is? Doe dan bij ons vrijblijvend de waardecheck.

Gratis verhuisauto

Onze opdrachtgevers kunnen één dag gratis gebruik maken van deze verhuiswagen. Niet opdrachtgevers die een huis bij ons kopen kunnen eveneens de verhuisauto één dag gratis gebruiken, maar dan alleen op een maandag, dinsdag of woensdag.

Wenje tusken Wâld en Wetter
Start verkoop 6 april 2024

Stichting Geen Dak helpt weeskinderen in Kenia aan een liefdevol onderkomen en goed onderwijs door zich in te zetten voor projecten van Blessed Generation.